Klein geheim

Er wordt ons vaak de vraag gesteld: "Waarom een urne?" En dan komt me spontaan een uitspraak te boven die een goede vriendin van me citeerde: "You see things and you say 'Why?' But she dreams things that never were and says 'Why not?". Nagel op de kop, G.B. Shaw.  

Het is iets wat me al een paar jaren bezighield; het feit dat ontwerpers zich vaak bekommeren over zaken die de mens 'nodig' heeft in het nu. Ik wilde iets betekenisvol creëren, iets wat alle noden overschrijdt en oprecht is. Iets waaraan de trend zich laat voorbijgaan en dat kan zijn zonder iets te hoeven zijn, of dat er tenminste zo uitziet. 

Want een urne krijgt al snel de sticker op het hoofd geplakt en dat wilde ik met An object to remember anders zien. Het zou iets zijn wat aanwezig is in de ruimte zonder dat men het hoort spreken. Een object dat zo sereen is dat het afwezig lijkt, verdoken onder subtiliteit, een klein geheim in je leefruimte.

 

Na een jaar van brainstormen, trial and errors tot de vierde macht en opzoekingswerk was het ontwerp gefinaliseerd en kwam de eerste vrouw een urne voor haar vader uitkiezen. Dàt was het moment waarop ik zonder enige aarzel of twijfel kon antwoorden op die allereerste vraag: "Waarom een urne?". Want als je het gevoel dat het teweeg brengt ervaart, dat wat je gecreëerd hebt iets van onschatbare waarde is voor iemand, dan is een antwoord als 'daarom' niet onbenullig, maar gewoonweg eerlijk. 

An object to remember 

Geschreven door Rayah Wauters

 

Mijn vlakke land

NAUWAU werkt samen met mensen met een voorliefde voor de natuur. Één van de grootste partners zijn De Beer & De Vos Boomzorg.

Er zijn er velen die nood hebben aan natuur en groen tijdens de jaarlijkse verlofperiodes. Ze trekken naar verre bossen om hun leeggezogen batterij weer helemaal op te pompen. Ben je zo'n natuurliefhebber? Zoek het dit jaar dan niet zo ver: plant gewoon hier eens een boom.

Zij zijn niet het soort vakmensen die bomen inkorten en omzagen om de meest eenvoudige reden. Alles wat zij doen, staat in teken van de boom. Het zijn koppigaards als het aankomt op de gezondheid van bomen. Pas als na grondig onderzoek blijkt dat een boom geen meerwaarde meer kan bieden voor dier en/of mens, zullen ze overgaan tot vellen. 

Het zijn deze bomen die van significante waarde zijn voor NAUWAU. Want in tegenstelling tot de houtindustrie, waar bomen vol gebreken afgekeurd worden, gaan wij ze om hun imperfecties net wèl waarderen. Voor NAUWAU zijn die lokale, monumentale en duurzaam gevelde bomen een onmisbare grondstof om kunst te creëren die mensen doet stilstaan bij die unieke waarde van de Belgische natuur.

Hout is een hernieuwbare grondstof, maar zonder dat er iets tegenover dat vellen staat, is er van een duurzaam beheer geen sprake. En ook al lijkt het een -ver van je bed- show, er zijn zoveel redenen te bedenken waarom het belangrijk is om hier een punt van te maken. 

Ongeveer 90% van onze plant-en diersoorten herbergen zich in bomen en bossen. Het behoud van onze biodiversiteit, die borg staat voor de verspreiding van zaden, bestuiving van planten, regeling van parasieten... hangt hier dus sterk vanaf. Bomen zuiveren de lucht, produceren zuurstof en binden koolstofdioxide, een belangrijk broeikasgas. Ontbossing gaat gepaard met een vermeerdering van het broeikaseffect. Ook dragen volgroeide bomen bij in het beheer van het water. Ze fungeren als natuurlijke regenwatercollectoren voor de omgeving en kunnen zo de investering in artificiële spaarbekkens vermijden. En wat nog veel onderschat wordt, is dat de natuur een belangrijke rol speelt in het welbehagen van de mens. Het bos kan een plaats voor ontspanning zijn, een mens helemaal tot rust brengen. 

Foto Renaat Nijs

Geschreven door Shana Wauters

 

 
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon